Mekkora a pályázati díj összege, milyen formában és milyen számlaszámra kell befizetni?

A pályázónak a pályázat beadása napjáig 2.000,- Ft összegű pályázati díjat kell megfizetnie (egy
összegben) kizárólag banki utalással az alábbi fizetési számlaszámra:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
10032000-00310024-00000017 (IBAN HU20100320000031002400000017)
Az utalás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni, hogy „NEA” és a pályázó adószámát.
Az utalást alátámasztó banki dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitóés záró egyenleggel) csatolni szükséges a NIR Mellékletek űrlapjára.
A pályázat benyújtásakor a szervezet e-mail címét pontosan szükséges megadni, mert a pályázati díjról
szóló számla elektronikus számlaként erre az e-mail címre kerül megküldésre.

Forrás:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/NEA_2020/GYIK_NEA_2020_10_12.pdf