Mekkora összegű igazolt összes éves bevétellel lehet pályázatot benyújtani a normatív, az egyszerűsített illetve összevont pályázati kiírásra?

a) Normatív kiírás:
A normatív pályázati kiírásra akkor nyújtható be pályázat, ha a civil szervezet megelőző utolsó lezárt
üzleti évéről (2019.) szóló számviteli beszámolóval igazolt összes bevétele nem éri el a 75 millió
forintot.

b) Egyszerűsített kiírás:
Az egyszerűsített pályázati kiírásra akkor nyújtható be pályázat, ha a civil szervezet megelőző utolsó
két lezárt üzleti évéről (2018. és 2019.) szóló számviteli beszámolóval igazolt összes bevétele egyik
évben sem éri el az 5 millió forintot.

c) Összevont kiírások:
Az összevont pályázati kiírás vegyes kategóriáiba akkor nyújtható be pályázat, ha a civil szervezet éves
összes bevétele az utolsó lezárt üzleti évben (2019.) nem éri el a 75 millió forintot.

Megjegyzés: Az összevont pályázati kiírás működési kategóriáiban csak visszatérítendő működési
támogatás nyújtható azon szervezetnek, akiknek az utolsó lezárt üzleti évről (2019.) szóló számviteli
beszámoló szerinti éves összes bevétele eléri vagy meghaladja a 75 millió Ft-ot.

Forrás:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/NEA_2020/GYIK_NEA_2020_10_12.pdf