Mit jelent a letétbehelyezési igazolás?

A letétbehelyezés a pályázó szervezet számviteli beszámolójának az Országos Bírósági Hivatalnál (OBH)
történő letétbe helyezését jelenti.
Letétbehelyezés igazolásául elfogadható: a postára adás feladóvevénye, vagy az OBH igazolása, illetve
az OBH érkeztető bélyegzője a www.birosag.hu oldalon megtalálható számviteli beszámolón.

Forrás:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/NEA_2020/GYIK_NEA_2020_10_12.pdf