Tájékoztatás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – éves – beszámoló kiegészítő mellékletével, illetve a KSH adatszolgáltatással kapcsolatban

Kedves Partnereink!

Ajánljuk szíves figyelmetekbe a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – éves – beszámoló kiegészítő mellékletével, illetve a KSH adatszolgáltatással kapcsolatos információkat:

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2020. január 1-jei hatállyal módosítások léptek életbe, amelyek a civil szervezetek éves beszámoló készítési gyakorlatát nagyban érintik, megváltoztathatják. Ezek a módosítások többek között az egyszerűsített éves beszámolót készítő – kettős könyvvitelt vezető – civil szervezetek számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletére vonatkoznak /Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés/ és a hatályba lépés miatt a 2019. évi beszámolók elkészítésénél már alkalmazni is kell azokat.

Fontos, hogy a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem azonos a Civil törvény (2011. évi CXXV. törvény) alapján kötelező kiegészítő melléklettel! (korábban az ún. egyéb szervezetekre – így a civil szervezetekre – nézve a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem volt része az egyszerűsített éves beszámolónak, hanem elég volt a Civil törvény szerinti kiegészítő melléklet elkészítése). A Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem része a Pk-542 jelű beszámoló űrlapnak, hanem azt külön dokumentumként kell csatolni a beszámoló űrlaphoz.

A Számviteli törvény III. fejezete, azon belül is különösen a 88.- 94/A. §-ok tartalmazzák a törvény szerinti kiegészítő melléklet tartalmát.

A Korm. rendelet a fentieken túl még tartalmaz más olyan rendelkezéseket is, amelyek érintik a civil szervezeteket, pl.:

–          a könyvvezetés és a beszámoló elkészítésének módjától függetlenül, minden szervezet, amelynek az éves bevétele megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában az adott üzleti évben várhatóan meghaladja a 10 millió forintot köteles mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkező természetes személyt, vagy olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot megbízni, amelynek tagja, alkalmazottja mérlegképes könyvelői képesítéssel és engedéllyel rendelkezik. /Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés/

–          valamennyi szervezet számára kötelező a könyvvizsgálat, amelynek éves bevétele eléri a 300 millió forintot. /Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés/

A civil szervezetek KSH szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határideje idén: 2020. június 10. Az „OSAP 1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” kérdőívei (mintavételes adatgyűjtés miatt két kérdőív) és a kitöltési útmutatók az alábbi linken érhetőek el : http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok

A KSH-tól kapott tájékoztatás szerint a statisztikai jelentésben a civil szervezet pénzügyi adataira vonatkozóan, – amennyiben nincs elfogadott jogszabály szerinti (éves) beszámoló – kellő körültekintéssel megbecsült adatok feltüntetését kérik.