Támogatások időtartamának meghosszabbítása

Hatályba lépett a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet.
A Korm. rendelet a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programok, projektek megvalósítási időszakát – eltérő rendelkezés hiányában – az alábbi időpontig hosszabbítja meg:
a) 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban 2022. június 30. napjáig,
b) 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban 2022. december 31. napjáig.