Változott-e az alapcél szerinti tevékenységi körök kollégiumi besorolása?

Igen, változott, az egyes kollégiumokhoz az alábbi alapcél szerinti tevékenységi körök tartoznak:

– Közösségi környezet kollégium: A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és
telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés,
ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális
tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak
esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
– Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes
tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme,
szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek.
– Nemzeti összetartozás kollégium: A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási
tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi

és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc),
hagyományápolás területén működő civil szervezetek.
– Társadalmi felelősségvállalás kollégium: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek
nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység,
család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás,
hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és
környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek.
– Új nemzedékek jövőjéért kollégium: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és
ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelőzés területén működő civil szervezetek.

Forrás:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/NEA_2020/GYIK_NEA_2020_10_12.pdf