Városi Civil Alap – Egyszerűsített elszámolás

A Bethlen Gábor Alapkezelő tájékoztatót adott közre a Városi Civil Alaphoz kapcsolódóan az egyszerűsített elszámolásról. E szerint a 359/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet az egyszerűsített elszámolási lehetőségét – bizonyos feltételekkel – a Városi Civil Alap nyertes pályázó részére is biztosítja.
Az egyszerűsített módon azokat a VCA pályázatokat lehet elszámolni, amelyek támogatói okirata 2022. december 31 előtt lett aláírva és a támogatási összeg nem haladta meg az 5 millió forintot
Az érintett pályázók – ha a támogatási szerződés vagy támogatói okirat nem köt ki ennél hosszabb határidőt – legkésőbb 2024. december 31. napjáig élhetnek az egyszerűsített elszámolással.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. minden érintett kedvezményezettet közvetlenül is meg fog keresni a rá vonatkozó tennivalókkal, ugyanakkor azon Kedvezményezettek, akik élni kívánnak az egyszerűsített elszámolás lehetőségével, ezt a jelen tájékoztató alapján is jelezhetik a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé.